Cookie beleid Hapse Boys

De website van Hapse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Wedstrijdinformatie

De informatie op deze pagina is nog niet volledig en wordt de komende tijd verder aangevuld.

Inhoud

Afgelastingen

Wedstrijden
Wij bellen, mailen of appen in beginsel niemand met informatie omtrent afgelastingen.

Afgelastingen van thuiswedstrijden verwerken wij in het systeem van de KNVB en worden vervolgens direct zichtbaar in de wedstrijdzaken-app en de voetbal.nl-app.

Afgelastingen van uitwedstrijden worden door de tegenstander verwerkt in het systeem van de KNVB en daarmee eveneens zichtbaar in voornoemde apps.

De informatie uit het systeem van de KNVB wordt overgenomen op onze website (onder afgelastingen en in het programma), maar in alle gevallen is de vermelding in de wedstrijdzaken-app, cq. de voetbal.nl-app beslissend.

Wij streven ernaar om afgelastingen van wedstrijden zo vroeg mogelijk (uiterlijk 2 uur voor de geplande aanvang van de wedstrijd) bekend te maken, maar tevens is het doel om als het enigszins mogelijk is de wedstrijden door te laten gaan.

Neem bij twijfel over afgelastingen contact op met je leid(st)er. Hij/zij kan contact opnemen met de wedstrijdsecretaris.

We sporten in de buitenlucht. Daardoor kan het voorkomen dat wedstrijden en/of trainingen onverwacht (onweer, plotseling hoosbui, ed.) niet doorgaan of voortijdig moeten worden beëindigd.

Terug naar boven

Trainingen
Afgelasting van trainingen maken wij bekend op onze website en worden gecommuniceerd in de appgroep met alle train(st)ers en leid(st)ers van alle teams.

We streven er daarbij naar om afgelastingen van trainingen zo vroeg mogelijk (uiterlijk om 17:00 uur op de dag van de training) bekend te maken, maar tevens is het doel om als het enigszins mogelijk is de trainingen door te laten gaan.

Neem bij twijfel over afgelastingen van trainingen contact op met je train(st)er. Hij/zij kan contact opnemen met de wedstrijdsecretaris.

We sporten in de buitenlucht. Daardoor kan het voorkomen dat wedstrijden en/of trainingen onverwacht (onweer, plotseling hoosbui, ed.) niet doorgaan of voortijdig moeten worden beëindigd.

Terug naar boven

Wedstrijden

Thuiswedstrijden
Onze thuiswedstrijden worden gespeeld in Haps op Sportpark De Berkte aan de Haringsestraat.

De in de wedstrijdzaken-app/voetbal.nl-app vermelde informatie over speelveld en kleedlokalen is nooit beslissend. Kijk daarvoor op de monitor/prikborden/ed. op de accommodatie.

Sportpark De Berkte is met ingang van 1 augustus 2023 geheel rookvrij. Dat betekent dat nergens op de accommodatie gerookt mag worden.
Zie ook dit bericht: Sportpark De Berkte is een rookvrij sportpark.

Terug naar boven

Uitwedstrijden
De locatie waar uitwedstrijden worden gespeeld, wordt vanzelfsprekend bepaald door onze tegenstander. De speellocatie wordt (inclusief de adresgegevens) vermeld in de wedstrijdzaken-app en de voetbal.nl-app.

Het vervoer naar de uitwedstrijden, alsmede de wijze van vervoer en de locatie van waaruit wordt vertrokken, wordt door de teams zelf geregeld. 

Terug naar boven

Wedstrijdformulier

Van elke door de KNVB vastgestelde wedstrijd moet op de dag van de wedstrijd een wedstrijdformulier worden ingediend. Dit geschiedt digitaal, door middel van de Wedstrijdzaken-App van de KNVB. Iedereen die als trainer, coach of teammanager is aangemerkt, kan via de Wedstrijdzaken-app het wedstrijdformulier gereed maken en indienen. Voor de toegang tot de Wedstrijdzaken-App moet een KNVB-account worden aangemaakt. Dat doe je met je e-mailadres dat bij de KNVB bekend is. Als je niet weet welk e-mailadres bij de KNVB bekend is, kun je dat bij de ledenadministratie of bij de wedstrijdsecretaris navragen.

Voor uitwedstrijden geeft je in het digitale wedstrijdformulier aan welke spelers, trainers en coaches aan de wedstrijd deelnemen. Als die informatie compleet is, geef je aan dat de aanvoerder akkoord is met de opgaaf. 
Voor thuiswedstrijden doe je hetzelfde. Vervolgens controleert de scheidsrechter de spelerspassen en vult in die die akkoord zijn. Na afloop van de wedstrijd vult de scheidsrechter (of de leid(st)er/coach van het team) de gegevens van de wedstrijd (waarschuwingen, rode kaarten en uitslag) in en levert het wedstrijdformulier in bij de KNVB.

De KNVB heeft aangekondigd met ingang van seizoen 2023-2024 boetes op te leggen voor niet of te laat ingediende wedstrijdformulieren. Indien het wedstrijdformulier niet compleet is ingediend, stuurt de KNVB kort na de speeldag een gratis herinnering.  Als het wedstrijdformulier daarna nog niet wordt ingediend, volgt een herinnering met € 10,80 administratiekosten. Bij een derde herinnering wordt € 71.70 aan administratiekosten in rekening gebracht. 

Terug naar boven

Snipperdag/wedstrijd verzetten

Hapse Boys 1 speelt in categorie A. Wedstrijden kunnen alleen in overleg met de tegenstander en na toestemming van de competitieleider worden verzet.

Onze overige teams spelen in categorie B. Zij kunnen één keer per seizoen een snipperdag aanvragen voor een door de KNVB in de periode van 21 september 2023 tot en met het eerste volle weekeinde van maart 2024 vastgestelde competitiewedstrijd (snipperdagen zijn voor bekerwedstrijden niet mogelijk). De wedstrijd wordt dan door de KNVB verzet naar de eerstvolgende inhaalmogelijkheid.
Een snipperdag moet uiterlijk om 12:00 uur op de dinsdag voorafgaand aan de vastgestelde speeldatum bij de KNVB zijn aangevraagd. De aanvraag loopt via de wedstrijdsecretaris. Aangezien de aanvraag digitaal moet worden gedaan, moet de wedstrijdsecretaris uiterlijk maandagmiddag op de hoogte zijn.

Wedstrijden in categorie B kunnen in overleg met de tegenstander worden verzet, met dien verstande dat:
  • wedstrijden die zijn vastgesteld in de periode van 21 september t/m 31 december 2023: uiterlijk 31 januari 2024 moeten zijn gespeeld;
  • wedstrijden die zijn vastgesteld in de periode van 1 januari t/m 1 juni 2024: uiterlijk 22 juni 2024 moeten zijn gespeeld.
Het verzetten van wedstrijden legt een extreem groot beslag op de inspanningen van vrijwilligers. Dat betreft uiteraard het regelen van de toestemming van de tegenstander en de KNVB, maar ook de inzet van mensen op de nieuwe speeldag (beoordeling velden, kantinebezetting, etc.). Daarnaast is het aantal speeldagen beperkt, mede doordat als gevolg van de toestand van onze velden in de natte periode van het jaar helaas geregeld wedstrijden moeten worden afgelast. Daarom is het beleid van Hapse Boys dat wedstrijden zoveel als mogelijk worden gespeeld op de door de KNVB vastgestelde speeltijd en -datum.

Terug naar boven

Rode kaart/incident

Gelukkig komt het weinig voor dat aan één van onze spelers/speelsters een directe rode kaart wordt uitgereikt. Als dat toch gebeurt, ben je automatisch voor de volgende wedstrijd uitgesloten, ook wanneer je daarvan vanuit de KNVB (nog) geen bericht hebt ontvangen. Dat betekent dat je met geen enkel team mag voetballen totdat het team waarin je de rode kaart hebt ontvangen één competitiewedstrijd heeft gespeeld. Je mag in deze periode wel in een andere rol (scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, coach, etc.) bij wedstrijden zijn betrokken. Alleen wanneer je de KNVB je in plaats van een uitsluiting een schorsing oplegt, mag je ook geen andere functies uitoefenen (alleen bij zeer ernstige delicten wordt een schorsing uitgesproken).

Na een directe rode kaart ontvang je in de meeste gevallen van de KNVB een schikkingsvoorstel. Als je het met dat voorstel eens bent, hoef je geen actie te ondernemen. Ben je het met het schikkingsvoorstel niet eens, dan heb je het trecht om in verweer te komen. Je verweerschrift moet door de KNVB zijn ontvangen binnen 3 werkdagen nadat je het schikkingsvoorstel hebt ontvangen. Het moet worden ingediend bij [email protected] en moet je naam en KNVB-nummer bevatten (dit nummer staat op het schikkingsvoorstel).

Wanneer je van de KNVB geen schikkingsvoorstel ontvangt, zal de KNVB jou, Hapse Boys en de tegenstander verzoeken om een verklaring af te leggen.  Die partijen zijn dan verplicht deze verklaring af te leggen. Op basis van de verklaringen zal de KNVB vervolgens het schikkingsvoorstel doen, waartegen desgewenst verweer kan worden gevoerd (zie hiervoor).

Bij Hapse Boys is sportief gedrag het uitgangspunt. Wanneer één van onze spelers/speelsters een rode kaart ontvangt, wordt dit door de leider/leidster van het team gemeld aan het bestuur. Het bestuur zal vervolgens onderzoeken wat de aanleiding is geweest voor de rode kaart en indien nodig naar aanleiding daarvan (aanvullende) maatregelen nemen.

Het beleid van Hapse Boys is dat de kosten verbonden aan een rode kaart altijd voor rekening komt van de speler/speelster aan wie de rode kaart is uitgereikt. Dit betreft de administratiekosten die de KNVB aan Hapse Boys in rekening brengt (€ 32,30), alsmede voor de kosten voor het indienen van een verweerschrift tegen een schikkingsvoorstel.

Terug naar boven

Scheidsrechter

Bij wedstrijden van Hapse Boys 1 wordt door de KNVB een scheidsrechter aangesteld. Bij de wedstrijden van alle andere teams wordt geen scheidsrechter aangesteld (zeer hoge uitzonderingen daargelaten). Het team is er zelf verantwoordelijk voor dat elke thuiswedstrijd wordt geleid door een voldoende kundige scheidsrechter. De scheidsrechter moet lid zijn van de KNVB en 16 jaar of ouder.

Terug naar boven

Kleedruimte

Voor elk team is vanaf (tenminste) ongeveer 30 minuten voor de geplande speeltijd één kleedruimte beschikbaar. De kleedruimte moet (uiterlijk) 45 minuten na het einde van de wedstrijd beschikbaar zijn voor een volgende wedstrijd (dat wil zeggen dat het kleedlokaal leeg - inclusief alle spullen - is en schoongemaakt).

Het teams is er verantwoordelijk voor dat de door haar gebruikte kleedruimte EN de door haar tegenstander gebruikte kleedruimte leeg en schoon wordt achtergelaten.

De in de wedstrijdzaken-app/voetbal.nl-app vermelde informatie over speelveld en kleedlokalen is nooit beslissend. Kijk daarvoor op de monitor/prikborden/ed. op de accommodatie.

Terug naar boven

Kleding

De wedstrijdkleding wordt door onze sponsoren aan jullie beschikbaar gesteld. Ben er zuinig op!
Het team is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) wassen van de kleding.

Terug naar boven

Vertrouwenscontactpersoon

Informatie over onze vertrouwenscontactpersoon vind je hier.

Terug naar boven
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!