Aftrekbaarheid periodieke gift - Hapse Boys

Aftrekbaarheid periodieke gift

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Of u een gift mag aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet.

U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan:

 • een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI
 • een vereniging zoals voetbalvereniging Hapse Boys

U kunt een gift op twee manieren doen:

 • als periodieke gift
  U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.
 • als gewone gift
  U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Met de onderstaande tabel kunt u bepalen of u uw gift mogelijk mag aftrekken:

tabel-figt.jpg

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat alleen periodieke giften aan Hapse Boys voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting in aanmerking komen.

U hebt een periodieke gift als:

 • de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
  dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging.
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
 • de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

Voldoet uw gift aan de bovenstaande voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!