Schenking aflossing obligatie - Hapse Boys

Schenking aflossing obligatie

Algemeen

Een aantal jaren geleden heeft Hapse Boys een obligatielening uitgeschreven ter financiering van de nieuwbouw van de kantine. Er zijn twee soorten obligaties: een met een waarde van € 125 en een met een waarde van € 250. De jaarlijkse rentevergoeding op de obligaties zal worden uitgekeerd in consumptiebonnen welke jaarlijkse alleen op de nieuwjaarsreceptie van Hapse Boys in onze kantine kunnen worden geïnd en genuttigd. Elke nog lopende obligatie van  € 125 geeft recht op drie consumptiebonnen terwijl een lopende obligatie van € 250 recht geeft op 7 consumptiebonnen.

Met ingang van 2018 worden jaarlijks een aantal obligaties tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgeloot. Obligaties die uitgeloot dienen vóór 31 december van het jaar van uitloting te worden opgeëist en geïncasseerd. Niet tijdig opgeëiste en uitgelote obligaties vervallen aan de club.

Belastingvoordeel

Het niet opeisen van een obligatie kan worden gezien als een schenking. Echter is deze niet aftrekbaar als gift in uw belastingaangifte. Alleen periodieke giften aan Hapse Boys zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Hoe kunnen we hier u behulpzaam bij zijn? Door uw obligatie periodiek jaarlijks gedurende 5 jaar kwijt te schelden voldoet u aan alle eisen. Als stimulans zal Hapse Boys gedurende de periode van 5 jaar de rente in vorm van de consumptiebonnen blijven uitbetalen. Boekhoudkundig wordt jaarlijks echter 1/5 van de uitgeven waarde van de obligatie in mindering gebracht op de uitstaande obligaties. Na 5 jaar zal de obligatie formeel worden uitgeloot. Door het formulier “overeenkomst periodiek gift in natura” in te vullen kunt u profiteren van het belastingvoordeel

Formulier belastingvoordeel

Print de “overeenkomst periodieke gift in natura” (PDF) van onze website uit en vul zowel de versie voor de schenker als de versie voor de ontvanger vervolgens in met behulp van de invulinstructie en stuur deze rechtsgeldig ondertekend per post (Het Loo 5, 5443 PX HAPS) of per e-mail (penningmeester@hapseboys.nl) aan penningmeester Wim van der Poel. U ontvangt een door de vereniging ondertekende versie retour.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!