Cookie beleid Hapse Boys

De website van Hapse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Praktische informatie


8c44dde9-229d-4fa5-a759-ce2354eafbae.jpeg

Inhoud
Je vindt op deze pagina de volgende onderdelen:


Communicatie

De jeugdtrain(st)er/-leid(st)er speelt een belangrijke rol in de communicatie van het bestuur van HBDZ'23 naar de team toe en van het team naar de spelers/speelsters en ouders toe.
Communicatie tussen het bestuur en de leid(st)ers/train(st)ers betreft met name info over wedstrijden, trainingen, (technisch) beleid, activiteiten, KNVB nieuws.
Communicatie tussen het bestuur en alle teams vindt plaats op een app groep met daarin de train(st)ers en leid(st)ers van alle HBDZ'23 teams. Communicatie tussen het bestuur en 1 of enkele teams gaat rechtstreeks via de contactpersoon van elk team. De contactpersoon is een
van de train(st)ers of leid(st)ers.
Train(st)ers/leid(st)ers communiceren met de spelers/speelsters (en ouders) over de organisatie van trainingen en wedstrijden via de team-app. Vragen of opmerkingen van spelers of ouders worden aan de train(st)ers/leid(st)ers van het team voorgelegd. Indien nodig worden de vragen en opmerkingen aan het bestuur doorgespeeld.
Uiteraard zijn de bestuursleden ook direct benaderbaar waar dat gewenst is.
Daarnaast is veel informatie over HBDZ'23 terug te vinden op de websites van Hapse Boys (of de Hapse Boys-app: download de VoetbalAssist Clubapp en kies vervolgens voor Hapse Boys) en De Zwaluw en is de informatie over de competitie op Voetbal.nl (of de voetbal.nl-app) inzichtelijk.

Naar boven

Afgelastingen 

Wedstrijden
Wij bellen, mailen of appen in beginsel niemand met informatie omtrent afgelastingen.

Afgelastingen van thuiswedstrijden verwerken wij in het systeem van de KNVB en worden vervolgens direct zichtbaar in de wedstrijdzaken-app en de voetbal.nl-app.

Afgelastingen van uitwedstrijden worden door de tegenstander verwerkt in het systeem van de KNVB en daarmee eveneens zichtbaar in voornoemde apps.

De informatie uit het systeem van de KNVB wordt overgenomen op onze websites (voor Hapse Boys onder Afgelastingen en in het Programma), maar in alle gevallen is de vermelding in de wedstrijdzaken-app, cq. de voetbal.nl-app beslissend.

Wij streven ernaar om afgelastingen van wedstrijden zo vroeg mogelijk (uiterlijk 2 uur voor de geplande aanvang van de wedstrijd) bekend te maken, maar tevens is het doel om als het enigszins mogelijk is de wedstrijden door te laten gaan.

Neem bij twijfel over afgelastingen contact op met je leid(st)er. Hij/zij kan contact opnemen met de wedstrijdsecretaris.

We sporten in de buitenlucht. Daardoor kan het voorkomen dat wedstrijden en/of trainingen onverwacht (onweer, plotseling hoosbui, ed.) niet doorgaan of voortijdig moeten worden beëindigd.

Terug naar boven

Trainingen
Afgelasting van trainingen door de vereniging (meestal in verband met de toestand van de velden) worden gecommuniceerd in de appgroep met alle train(st)ers en leid(st)ers van alle teams.
De train(st)er(s) kan(kunnen) ook zelf besluiten tot afgelasting van trainingen.
De train(st)ers en leid(st)ers communiceren informatie omtrent afgelasting van trainingen met hun spelers en speelsters.

We streven er daarbij naar om afgelastingen van trainingen zo vroeg mogelijk (uiterlijk om 17:00 uur op de dag van de training) bekend te maken, maar tevens is het doel om als het enigszins mogelijk is de trainingen door te laten gaan.

Neem bij twijfel over afgelastingen van trainingen contact op met je train(st)er. Hij/zij kan contact opnemen met de wedstrijdsecretaris.

We sporten in de buitenlucht. Daardoor kan het voorkomen dat wedstrijden en/of trainingen onverwacht (onweer, plotseling hoosbui, ed.) niet doorgaan of voortijdig moeten worden beëindigd.

Terug naar boven

Kantinediensten

De ouders van de jeugdleden van Hapse Boys, die niet een structurele vrijwilligerstaak binnen de vereniging uitvoeren, worden 2 of 3 keer per jaar voor een dagdeel (per kind) op zaterdagen ingezet om kantinedienst te draaien. Zie verder de pagina over de indeling van de kantinediensten.

Terug naar boven

Wedstrijden

Beker- en competitiewedtrijden worden vastgesteld door de KNVB op basis van een landelijk vastgestelde speeldagenkalender (zie ons artikel Speeldagen jeugd 2023-2024).
Oefenwedstrijden worden door verenigingen onderling afgesproken.

Thuiswedstrijden
Onze thuiswedstrijden worden gespeeld:
 • in Haps op Sportpark De Berkte aan de Haringsestraat;
 • in Oeffelt op sportpark Hogehoek aan de Hogehoek.
Teams met spelers/speelsters uit zowel Haps als Oeffelt, spelen hun thuiswedstrijden de ene seizoenshelft in Haps en de andere seizoenshelft in Oeffelt (incidenteel kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld bij problemen met de bezetting van de accommodatie). 

In de wedstrijdzaken-app/voetbal.nl-app wordt vermeld op welke accommodatie een thuiswedstrijd wordt gespeeld. De op deze apps vermelde informatie over speelveld en kleedlokalen is nooit beslissend. Kijk daarvoor op de monitor/prikborden/ed. op de accommodatie en/of volg de aanwijzingen van de dienstdoende wedstrijdcoordinator.

Sportpark De Berkte is met ingang van 1 augustus 2023 geheel rookvrij. Dat betekent dat nergens op de accommodatie gerookt mag worden.

De train(st)ers of coach van het team bepaalt op welk tijdstip de spelers/speelsters van het team zich dienen te verzamelen voor de aanvang van de thuiswedstrijd en communiceert dit met het team.

Terug naar boven

Uitwedstrijden
De locatie waar uitwedstrijden worden gespeeld, wordt vanzelfsprekend bepaald door onze tegenstander. De speellocatie wordt (inclusief de adresgegevens) vermeld in de wedstrijdzaken-app en de voetbal.nl-app. Let vooral bij wedstrijden tegen teams die een combinatie zijn van meerdere verenigingen goed op waar de speellocatie is.

De train(st)ers of coach van het team bepaalt op welk tijdstip en op welke plaats (in Haps is dit vaak bij Café De Molen; hoek Kerkstraat/Stationstraat) de spelers/speelsters van het team zich dienen te verzamelen voor de het vertrek naar de uitwedstrijd en communiceert dit met het team.
De wijze van vervoer wordt door de teams zelf geregeld. Raadpleeg daarvoor je train(st)er en/of leid(st)er.

Verzetten van wedstrijden
Voor de jeugdcompetities geldt niet de snipperdagenregeling. Indien een wedstrijd niet op de vastgestelde datum en tijdstip kan worden gespeeld, moet die in overleg met de tegenstander worden verzet. Verzoeken tot het verzetten van wedstrijden lopen via de wedstrijdsecretaris. Voor het verzetten van bekerwedstrijden gelden, met het oog op het doorlopen van de bekercompetitie, strengere regels.

Indien het aanvangstijdstip met het oog op de beztting van de accommodatie moet worden aangepast, kan dat zonder overleg met de tegenstander tot maximaal 8 dagen voor de vastgestelde wedstrijddatum.
LET OP: bij uitwedstrijden kan onze tegenstander het aanvangstijdstip eenzijdig aanpassen. Houd daarvoor de wedstrijdzaken-app of voetbal.nl-app in de gaten. Neem, wanneer een gewijzigde aanvangstijd tot problemen leidt, contact met de wedstrijdsecretaris zodat overleg met de tegenstander kan plaatsvinden.

Wedstrijdformulier
Van elke door de KNVB vastgesteld wedstrijd moet op de dag van de wedstrijd een wedstrijdformulier worden ingediend. Dit geschiedt digitaal, door middel van de Wedstrijdzaken-App van de KNVB. Iedereen die als trainer, coach of teammanager is aangemerkt, kan via de Wedstrijdzaken-app het wedstrijdformulier gereed maken en indienen. Voor de toegang tot de Wedstrijdzaken-App moet een KNVB-account worden aangemaakt. Dat doe je met je e-mailadres dat bij de KNVB bekend is. Als je niet weet welk e-mailadres bij de KNVB bekend is, kun je dat bij de ledenadministratie navragen.

Voor uitwedstrijden geeft het in het digitale wedstrijdformulier aan welke spelers, trainers en coaches aan de wedstrijd deelnemen. Als die informatie compleet is, geef je aan dat de aanvoerder akkoord is met de opgaaf.
Voor thuiswedstrijden doe je hetzelfde. Vervolgens controleert de scheidsrechter de spelerspassen en vult in die die akkoord zijn. Na afloop van de wedstrijd vult de scheidsrechter (of spelleidIst)er de gegevens van de wedstrijd (waarschuwingen, rode kaarten en uitslag) in en levert het wedstrijdformulier in bij de KNVB.

De KNVB heeft aangekondigd met ingang van seizoen 2023-2024 boetes op te leggen voor niet of te laat ingediende wedstrijdformulieren. Indien het wedstrijdformulier niet compleet is ingediend, stuurt de KNVB kort na de speeldag een gratis herinnering.  Als het wedstrijdformulier daarna nog niet wordt ingediend, volgt een herinnering met € 10,80 administratiekosten. Bij een derde herinnering wordt € 71.70 aan administratiekosten in rekening gebracht. 

Terug naar boven

Uitslagen en standen

De uitslagen van beker- en competitiewedstrijden worden door middel van het digitale wedstrijdformulier doorgegeven aan de KNVB en worden vervolgens zichtbaar in de Wedstrijdzaken-app en de voetbal.nl-app. Deze informatie wordt overgenomen op onze websites (voor Hapse Boys onder Uitslagen).

Het beleid van de KNVB is dat geen uitslagen en standen worden gepubliceerd van de teams O7 - O10.

Terug naar boven

Wedstrijdsecretariaat

Informatie over de organisatie van ons wedstrijdsecretariaat vind je onder het kopje Organisatie SJO.

Terug naar boven

Wedstrijdvormen

De KNVB hanteert verschillende wedstrijdvormen voor de diverse leeftijdscategorieën:
 • 11 tegen 11 (JO13 t/m JO19); informatie over deze wedstrijdvorm vind je hier.
 • Voor de teams O13 gelden met ingang van seizoen 2023/2024 een aantal gewijzigde regels. Informatie over deze regels vind je hier.
 • 11 tegen 11 met uitwijken naar 9 tegen 9 (MO13 - MO20); informatie over deze wedstrijdvorm vind je hier (11x11), hier (MO15 9x9) en hier (MO17 9x9).
 • 8 tegen 8 (O11 en O12); informatie over deze spelvorm vind je hier.
 • 6 tegen 6 (O08, O09 en O10); informatie over deze spelvorm vind je hier.
 • 4 tegen 4 (O7); informatie over deze spelvorm vind je hier.

Terug naar boven

Rol ouders

Infographic rol ouder/verzorger O7
Infographic rol ouder/verzorger O8 - O12

Terug naar boven

Scheidsrechter

Wedstrijden van de teams O7/O8/O9/O10 worden begeleid door een spelleider.
Wedstrijden van de teams O11/12 worden begeleid door een pupillenscheidsrechter.
Wedstrijden van de teams O13 - O19 worden geleid door een scheidsrechter.

De (bege)leiding van wedstrijden geschiedt door de thuisspelende vereniging. Bij thuiswedstrijden is de leiding van het team van HBDZ '23 er primair verantwoordelijk voor dat een spelleider of (pupillen)scheidsrechter de wedstrijd (bege)leidt. Waar mogelijk wordt vanuit de scheidsrechterspool van de vereniging een scheidsrechter beschikbaar gesteld, maar het aantal vrijwilligers voor deze taak is helaas (te) beperkt.

Terug naar boven

Spelregels

De spelregels van het voetbal vind je in het spelregelboekje
De KNVB heeft daarvan ook een versie uitgebracht in eenvoudige taal: vereenvoudigde versie spelregels.

Voor de verschillende wedstrijd- en spelvormen kunnen afwijkende regels gelden. Informatie daarover vind je bij het kopje wedstrijdvormen.

Terug naar boven

Rode kaart

Gelukkig komt het weinig voor dat aan één van onze spelers/speelsters een directe rode kaart wordt uitgereikt. Als dat toch gebeurt, ben je automatisch voor de volgende wedstrijd uitgesloten, ook wanneer je daarvan vanuit de KNVB (nog) geen bericht hebt ontvangen. Dat betekent dat je met geen enkel team mag voetballen totdat het team waarin je de rode kaart hebt ontvangen één competitiewedstrijd heeft gespeeld. Je mag in deze periode wel in een andere rol (scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, coach, etc.) bij wedstrijden zijn betrokken. Alleens wanneer je de KNVB je in plaats van een uitsluiting een schorsing oplegt, mag je ook geen andere functies uitoefenen (alleen bij zeer ernstige delicten wordt een schorsing uitgesproken).

Na een directe rode kaart ontvang je in de meeste gevallen van de KNVB een schikkingsvoorstel. Als je het met dat voorstel eens bent, hoef je geen actie te ondernemen. Ben je het met het schikkingsvoorstel niet eens, dan heb je het trecht om in verweer te komen. Je verweerschrift moet door de KNVB zijn ontvangen binnen 3 werkdagen nadat je het schikkingsvoorstel hebt ontvangen. Het moet worden ingediend bij [email protected] en moet je naam en KNVB-nummer bevatten (dit nummer staat op het schikkingsvoorstel).

Wanneer je van de KNVB geen schikkingsvoorstel ontvangt, zal de KNVB jou, Hapse Boys (of De Zwaluw) en de tegenstander verzoeken om een verklaring af te leggen.  Die partijen zijn dan verplicht deze verklaring af te leggen. Op basis van de verklaringen zal de KNVB vervolgens het schikkingsvoorstel doen, waartegen desgewenst verweer kan worden gevoerd (zie hiervoor).

Bij HBDZ '23 (en uiteraard ook Hapse Boys en De Zwaluw) is sportief gedrag het uitgangspunt. Wanneer één van onze spelers/speelsters een rode kaart ontvangt, wordt dit door de leider/leidster van het team gemeld aan het bestuur. Het bestuur zal vervolgens onderzoeken wat de aanleiding is geweest voor de rode kaart en kan naar aanleiding daarvan (aanvullende) maatregelen nemen. Vanzelfsprekend behoort het opleggen van sancties naar aanleiding van rode kaarten en/of andere incidenten tot de bevoegdheid van het bestuur van de vereniging waarvan je lid bent.

Het beleid van Hapse Boys is dat de kosten verbonden aan een rode kaart altijd voor rekening komt van de speler/speelster aan wie de rode kaart is uitgereikt. Dit betreft de administratiekosten die de KNVB aan Hapse Boys in rekening brengt (€ 18,30), alsmede de kosten voor het indienen van een verweerschrift tegen een schikkingsvoorstel.

Terug naar boven

Indicenten

Naast een direct rode kaart voor een speler/speelster voor, tijdens of na een wedstrijd worden alle andere incidenten die zich hebben voorgedaan tijdens wedstrijden gemeld bij HBDZ '23. Het bestuur zal vervolgens een onderzoek instellen en zonodig passende maatregelen nemen. Vanzelfsprekend behoort het opleggen vna sancties naar aanleiding van incidenten tot de bevoegdheid van het bestuur van de vereniging waarvan je lid bent.

Terug naar boven

Vertrouwenscontactpersoon

Informatie over onze vertrouwenscontactpersoon vind je hier.

Terug naar boven

Gedragsregels – specifiek

 • Op tijd aanwezig bij trainingen en wedstrijden
 • Uitgangspunt is dat je na de trainingen en wedstrijden doucht
 • Als je aan de beurt ben om te rijden of wassen en je bent verhinderd, dan dien je zelf te ruilen en dit te communiceren naar de begeleiding
 • Na elke training en na elke wedstrijd (thuis en uit) dient het kleedlokaal schoon achter gelaten te worden door de spelers en begeleiding.
 • Als je niet bij een training aanwezig kunt zijn, geeft dit dan tijdig persoonlijk aan de trainer door. Als een training niet doorgaat wordt dit z.s.m. voorafgaand aan de training door de trainer op de team WhatsApp bekend gemaakt.
 • Als je niet bij een voetbalwedstrijd aanwezig kan zijn graag een week van tevoren melden bij de begeleiding persoonlijk. Ben je ziek, dan graag zo vroeg als mogelijk melden.
 • Wees zuinig op de trainingsmaterialen en de ruimtes/voorzieningen op het sportpark, zodat we er langer plezier van hebben. Als er iets stuk is gegaan of kwijt is geraakt, meldt het dan even bij een van de begeleiders. Afval doe je in de prullenbakken.
 • Handje geven na de wedstrijd aan medespelers en scheidsrechter, ook als je verloren hebt of je zelf het niet eerlijk vond gaan
 • Zorg dat je goede verlichting hebt op je fiets
 • De team WhatsApp gebruiken we alleen om zaken te regelen rondom het trainen en voetballen. Andere berichten horen daar niet thuis
 • (Groot)ouders zijn welkom en vaak enthousiast, maar dienen zich ook respectvol te gedragen richting spelers, leiders, trainers en scheidsrechters. (Groot)ouders coachen niet, het team aanmoedigen mag wel. Het coachen van kinderen gedurende het spel ligt bij de begeleiding. Zij maken de opstelling en spreken met de spelers de wedstrijd door.
 • Toon respect naar anderen. Onbehoorlijk taalgebruik, scheldwoorden, fysiek geweld, vernieling, diefstal of andere wangedrag is niet acceptabel en kan leiden tot sancties vanuit de KNVB en/of vereniging. We spreken elkaar aan als we ongepast gedrag zien.

Terug naar boven

Competitie, seizoen

Inlooptraining: De inlooptraining voor nieuwe leden vinden plaats in mei in zowel Oeffelt als Haps en zijn gericht op de mini pupillen. Daarnaast geldt voor alle leeftijden dat je altijd contact op kunt nemen met de TJC als je wilt gaan voetballen. Je kunt dan enkele keren op proef mee trainen met leeftijdsgenoten

Oefenwedstrijden: De wedstrijdsecretaris zal op (tijdig) verzoek een oefenwedstrijden proberen te regelen. In de regel zijn er weinig vrije speeldagen, waardoor de mogelijkheden ervoor beperkt zijn. Trainers mogen ook zelf een wedstrijd regelen in afstemming met de wedstrijdsecretaris. Met name bij een thuiswedstrijd dient getoetst te worden of het past binnen het programma, denk aan beschikbaarheid veld, kleedlokaal, scheidsrechter.

Toernooien: Teams kunnen zich melden bij de wedstrijdsecretaris als zij deel willen nemen aan een toernooi. Hij ontvangt vaak een bericht van een toernooi in de regio. Op de jeugdkaderbijeenkomst wordt veelal gewezen op deelname aan toernooien. Aan de meeste toernooien zijn geen inschrijfkosten verbonden, als die er wel zijn dan zijn die in de regel voor het team zelf, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.

Spelregelbewijs: Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die reden heeft de KNVB tijdens seizoen 2014/’15 het spelregelbewijs ingevoerd. Voor iedereen die in 2006 of eerder geboren is en die in het seizoen 2023-2024 wil voetballen (junioren of senioren), geldt dat zij voor de start van het nieuwe seizoen het KNVB spelregelbewijs moeten halen. De KNVB heeft daarvoor Voetbalmasterz.nl in het leven geroepen. Deze site bereidt junioren op een speelse, maar vooral ook op een duidelijke manier voor op het kunnen behalen van het spelregelbewijs. De speler is zelf verantwoordelijk voor het halen van het spelregelbewijs, HBDZ’23 zal de spelers hier tijdig op wijzen. Op verzoek wordt er vanuit de scheidsrechterCie ondersteuning/uitleg geleverd.

Vlaggen: Er zijn geen vaste vlaggers (assistent scheidsrechters) benoemd vanuit HBDZ’23. Als er voldoende begeleiders zijn, dan vlagt een begeleider. Zo niet dan kiezen de leiders ervoor om anderen te vragen, meestal ouders met voldoende kennis van de regels. Neem dit dan mee in het rij- en was schema. Op verzoek wordt er vanuit de scheidsrechterCie ondersteuning/uitleg geleverd.

Roken, alcohol: Het beleid wordt per vereniging bepaald. Voor sportpark Hogehoek in Oeffelt geldt dat het sportpark rookvrij is, met uitzondering op zondag in de aangegeven zone. Voor alcohol geldt de bestaande wetgeving en wordt op zaterdag alleen alcohol geschonken na een bepaald tijdstip.
Voor sportpark de Berkte in Haps geldt een algeheel rookverbod, vooruitlopend op de ambitie van de NOC/NSF om in 2025 als sportsector rookvrij te zijn. Voor alcohol geldt de bestaande wetgeving en wordt geen alcohol geschonken op wedstrijddagen van de jeugd.

Kampioenschappen: Met de komst van het 3- en 4-fasevoetbal, hebben we het volgende afgesproken: Kampioenschappen die door HBDZ’23 gefaciliteerd worden, zijn de kampioenschappen in de 2e fase (voor de winterstop) voor alle teams en de kampioenschappen in de 4e fase (t/m Jo12) en 3e fase (jo13 en hoger).Reden hiervoor is dat de 1e fase vooral dient voor niveaubepaling in fase 2. De 3e fase voor de onderbouw is ook te kort (circa 5 wedstrijden) om te kunnen spreken van een kampioenschap. Voor de teams t/m Jo11, waar de KNVB geen standen bij houdt, is de afspraak dat ALLE wedstrijden gewonnen moeten worden. Uiteraard mag een kampioenschap in fase 1 of fase 3 (t/m jo12) gevierd worden, maar dat laten we aan de trainers, leiders en ouders over.

Een team dat kampioen wordt en de thuiswedstrijden in Oeffelt gespeeld heeft, krijgt op het sportpark een consumptie, frietje, snack, (snoep) bloemenboeket. Daarnaast worden de kampioensteams gehuldigd bij de jeugdsportdag op Hemelvaart en krijgen de spelers en leiders/trainers een kampioensmedaille. Een team dat kampioen wordt en de thuiswedstrijden in Haps gespeeld heeft krijgen van supportersvereniging de Berkte een frietje met snack aangeboden. Leider/trainers ontvangen een bloemetje.

Wedstrijdzaken app: Het digitaal wedstrijdformulier (DWF) wordt vanaf de Jo08 bijgehouden in de KNVB Wedstrijdzaken app. Daarvoor dienen de juiste teamspelers en begeleiders opgevoerd te zijn in sportlink voor de start van de competitie (1e helft augustus). Daarna wordt een team zichtbaar in de Wedstrijdzaken app.

Jeugdkaderbijeenkomst: Intentie is om 3 x per seizoen een jeugdkaderbijeenkomst te houden voor alle leiders en trainers. Begin van het seizoen, voor de winterstop en bij de afsluiting van het seizoen. Daar komt aan bod: mededelingen/bijpraten, rondje langs de velden, opleiding, evt. een thema zoals veilig sportklimaat, komende activiteiten, rondvraag.

Terug naar boven

Combiteams* – Uitgangspunten

 • Ieder combinatieteam speelt een helft van een seizoen in Haps en een helft van een seizoen in Oeffelt
 • Trainingen vinden 1 x per week plaats in Haps en 1 x per week in Oeffelt
 • Bij de eerste maanden van de trainingen van een nieuwe combinatieteam zorgt de teambegeleiding dat een bekend gezicht vanuit beide dorpen aanwezig is
 • Signalen van ouders/spelers worden met de trainers / leiders besproken en teruggekoppeld naar het SJO bestuur
  Trainers en coaches zijn alert op signalen vanuit de teams die de samenwerking belemmeren
 • Spelers blijven lid van de eigen vereniging en maken ook binnen de eigen vereniging de overstap naar de senioren

 * Combiteams zijn teams met spelers vanuit Haps en Oeffelt

Terug naar boven 

Combiteams - FAQ

Gaan Hapse Boys en De Zwaluw fuseren? 
Nee, dit is geen fusie. Deze samenwerking is alleen gericht op de jeugdafdeling.

Worden alle teams van HBDZ’23 combiteams?
Ondanks dat dat met een SJO mogelijk is, zien we nu geen noodzaak om de jongste team die in 4 en 6 tallen spelen te combineren.

Hoe gaan de teams heten? 
Vanaf seizoen 2023-2024 beginnen alle teams met SJO HBDZ’23. De KNVB hanteert deze naam in Voetbal.nl en de Wedstrijdzaken app.

Hoe wordt het vervoer voor combiteams naar de training geregeld? 
Voor de jongere combiteams (richtlijn t/m O13) zullen ouders gevraagd worden om spelers naar de training de brengen. Leiders maken hiervoor een indeling.

Waar worden voor welk team de thuiswedstrijden gehouden? 
De thuiswedstrijden voor combiteams worden een half seizoen in Oeffelt en een half seizoen in Haps gespeeld.

Zijn alle jeugdactiviteiten vanuit HBDZ’23 voor alle spelers uit Haps en Oeffelt?
De combiteam spelers zijn welkom bij alle specifieke leeftijdsgebonden activiteiten. Voor de overige teams geldt dat we per activiteit bekijken of we hiervoor 1 gezamenlijke activiteit of een activiteit per locatie organiseren.

Terug naar boven


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!